Upokojenci, danes bodo pokojnine višje

Decembra se obeta upokojencem solidarnostni dodatek. (foto: Freepik.com)

Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za februar, ki pa bodo 3,2 odstotka višje. Svet pokojninskega zavoda jih je namreč redno v skladu s sistemskim zakonom uskladil sredi meseca. Višji zneski bodo veljali že od 1. januarja, poroča STA.

Zagotovljena pokojnina malce nižja od 556 evra

Pokojnina v višini denimo 600 evrov je po uskladitvi višja za 19,20 evra in tako znaša malenkost več kot 619 evrov. Zagotovljena pokojnina, ki pomeni minimalni znesek za vse z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev, pa je po uskladitvi malenkost nižja od 556 evrov, kar je približno 17 evrov več od doslej veljavnega zneska.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo za tokratno uskladitev na letni ravni namenil 172 milijonov evrov.

V skladu s pokojninskim zakonom zavod izvede redno uskladitev enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi v 60 odstotkih upošteva rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin.

Pokojnina v višini denimo 600 evrov je po uskladitvi višja za 19,20 evra in tako znaša malenkost več kot 619 evrov. (foto: Freepik.com)

Naslednja bo izredna uskladitev pokojnin

Naslednja uskladitev pokojnin, ki pa bo izredna, bo po že veljavni zakonski rešitvi decembra in bo ob več kot 2,5-odstotni gospodarski rasti znašala 6,5 evra za vse upokojence enako. Državni svet je v zakonodajni postopek vložil predlog spremembe, po kateri bi bila uskladitev izražena v odstotkih in bi ob takšni gospodarski rasti znašala en odstotek. Po koalicijskem sporazumu, ki so ga podpisale partnerice nove koalicije, pa naj bi ob pogoju več kot 2,5-odstotne gospodarske rasti upokojenim po letu 2015 pokojnine letos izredno uskladili za 1,5 odstotka.

Starostnih upokojencev je po zadnjih objavljenih podatkih zavoda, ki so za januar, približno 456.400. Invalidskih je nekaj manj kot 77.400, prejemnikov vdovske pokojnine nekaj manj kot 54.300, družinske pokojnine pa nekaj manj kot 32.500. Skupno jih je približno 620.500.