Bi se radi predčasno upokojili? To morate vedeti …

(foto: pexels.com)

Razmišljate o predčasni upokojitvi? V prispevku preberite, kakšni so pogoji.

Če ste dopolnili starost 60 let in 40 let pokojninske dobe, ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa, lahko uveljavite pravico do predčasne pokojnine.

Pogoji za pridobitev so za ženske in moške enaki.

Starostna meja 60 let za pridobitev predčasne pokojnine se ne more znižati na nobeni podlagi.

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove na enak način kot starostna pokojnina.

Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let (velja za žensko in moškega) zmanjša za 0,3 odstotka,« pišejo na portal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz).

Odgovarjajo na nekaj najpogostejših vprašanj:

Foto: freepik.com

Kako se določi višina predčasne pokojnine?

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove na enak način kot starostna pokojnina.

Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let zmanjša za 0,3 odstotka.​

Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več kot znaša zmanjšanje za pet let manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov.

Zmanjšanje pokojnine je trajno. Kasnejša dopolnitev starosti, predpisane za pridobitev pravice do starostne pokojnine, na pridobljeno pravico nima vpliva.

Uživalec predčasne pokojnine ni upravičen do izplačila zagotovljene pokojnine.

Če ne izpolnim pogojev za starostno pokojnino, kakšna je potem odmera predčasne pokojnine?

Če niste izpolnili pogojev za starostno pokojnino in ob prenehanju obveznega zavarovanja še vedno izpolnjujete pogoje le za predčasno pokojnino, se odmerjena predčasna pokojnina odstotno poveča glede na skupno dopolnjeno pokojninsko dobo in starost na dan uveljavitve predčasne pokojnine. Višina zmanjšanja predčasne pokojnine se določi upoštevaje število manjkajočih mesecev do dopolnitve starosti 65 let.

Ali sem upravičen do dodatnega odmernega odstotka za otroke?

Odstotek odmere predčasne pokojnine se lahko poveča zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki je državljan Evropske unije in za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, za 1,36 odstotka, vendar največ do višine 4,08 odstotkov. 

Če imate vprašanje o pokojnini tudi vi, nam ga lahko zapišete v pogovorno okno, ki ga najdete na portal ZAupokojence.si in poiskali bomo odgovor.