Ali veste, kaj je delna pokojnina?

0
Tekom dveletnega mandata vlade Janeza Janše so se upokojenci večkrat razveselili finančnih ugodnosti. (foto: freepik.com)

Preberite v prispevku, komu je delna pokojnina namenjena in ali ste morda do nje upravičeni tudi vi.

Delna pokojnina je namenjena zavarovancem za lažji prehod iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine. V času uživanja delne pokojnine imate hkrati dva statusa:

  • zavarovanca in
  • uživalca pokojnine.

Do delne pokojnine so upravičeni določeni zavarovanci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji:

  • delavci v delovnem razmerju,
  • samozaposlene osebe,
  • družbeniki (poslovodna oseba in hkrati družbenik ali delničar gospodarske družbe  oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge) in kmetje,” pojasnjujejo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) in odgovarjajo tudi na nekaj najpogostejših vprašanj v zvezi z delno pokojnino:

Kakšne so možnosti po prenehanju uživanja delne pokojnine?

Po prenehanju obveznega zavarovanja na podlagi vložene zahteve za predčasno ali starostno pokojnino zavod po uradni dolžnosti preveri naslednje možnosti:

  • uskladitev predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri delne pokojnine,
  • odstotno povečanje predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri delne pokojnine, upoštevajoče pokojninsko dobo, dopolnjeno v času uživanja delne pokojnine in dopolnjeno starost na dan uveljavitve odstotnega povečanja
  • ponovno odmero predčasne ali starostne pokojnine ali odmero starostne pokojnine, upoštevajoče plače ali zavarovalne osnove, dopolnjeno pokojninsko dobo in starost ob prenehanju uživanja delne pokojnine.

 Prizna in izplačuje se vam tista pokojnina, ki je najugodnejša.

Kakšni so pogoji za delno pokojnino in od kdaj se izplačuje?

Pogoje za delno pokojnino izpolnjujete, če ste vključeni v obvezno zavarovanje kot zaposleni, samozaposleni, družbenik ali kmet in na dan uveljavitve delne pokojnine izpolnjujete pogoje za pridobitev pravice do:

ter ostanete v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali deset ur tedensko.

Delna pokojnina se vam izplačuje od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, vendar največ od spremembe obsega zavarovanja.

Ali lahko uveljavim delno pokojnino, če izpolnjujem pogoje po ZPIZ-1?

Če ste izpolnili pogoje za starostno pokojnino po ZPIZ-1 in hkrati izpolnjujete tudi pogoje za predčasno ali starostno pokojnino po veljavnem zakonu, lahko uveljavite delno pokojnino, ki se prizna in odmeri izključno po veljavnem zakonu.

V tem primeru izgubite pravico do uveljavitve starostne pokojnine po ZPIZ-1.

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja, če uživam delno pokojnino po ZPIZ-1?

Če ste pridobili delno pokojnino po ZPIZ-1, lahko še nadalje uživate to pravico v nespremenjenem obsegu. Če želite spremeniti obseg zavarovanja, na primer iz štirih ur dnevno na dve uri dnevno, to lahko storite le, če že izpolnjujete pogoje za starostno ali predčasno pokojnino po ZPIZ-2. Delna pokojnina se odmeri po ZPIZ-2 in izgubite pravico do uveljavitve starostne pokojnine po ZPIZ-1.

Še več informacij boste našli tukaj.

Povzeto po: Zpiz