Naj bo vaš dom več kot stavba

Vedno bolj se v ospredje postavlja pomen doma in kakovost bivanja. »Dom je spet postal središče naših naložb, saj zanj namenimo velik, verjetno celo največji delež življenjskih prihrankov. Naj bo to hiša ali stanovanje, gre za naš življenjski projekt. Poleg same lepote bivanja so tako danes v ospredju še trajnost, samooskrbnost in kakovost materialov,« pojasnjuje Nejc Hrnčič, direktor nepremičninskega podjetja Brilosa. Ker pa so dobri temelji osnova vsake gradnje, je vse našteto treba upoštevati že pri načrtovanju in posegih v prostor. Stanovanje namreč mora dihati z okoljem in naravo.

Podjetje Brilosa želi s svojimi gradnjami doseči čim bolj kakovostno udobje. Cilje dosegajo s projektiranjem in strokovno izvedbo objektov, ki so in bodo v zadovoljstvo uporabnikov. V tem slogu sta nastala stanovanjska kompleksa Terasna idila v Ljubljani in Rezidenca Prule v Ljubljani, v izvajanju so projekti Rezidenca Bežigrad Topniška in Rezidenca Bežigrad ob Samovi ulici v Ljubljani ter Sončni Golovec v Celju.  Kot ključno pri svojih projektih poudarjajo razvoj in izdelavo inovativnih, zdravju in okolju prijaznih elementov. S tem pa želijo tudi doseči standard spoštovanja in upoštevanja stroke. »Ustvarjalnost in estetika sta naše vodilo pri snovanju objektov za naše uporabnike,« še poudarja Hrnčič.