Minister za zdravje ob mednarodnem dnevu medicinskih sester nagovoril virtualni kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

0
107
Fotografija iz UKC Ljubljana

13. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije je potekal pod sloganom medicinske sestre in babice v središču globalnih izzivov za razvoj in prihodnost zdravstva. V svojem nagovoru je minister za zdravje Janez Poklukar medicinske sestre in brate, ter babice izpostavil kot nepogrešljive sogovornike in partnerje v tem prizadevanju.

Minister za zdravje v svoji pisarni.
Minister za zdravje Janez Poklukar

Minister se je ob 5. maju, mednarodnem dnevu babic, in 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester, najprej iskreno zahvalil za vsa prizadevanja in nesebičen trud v skupnem boju z epidemijo covid-19. “Biti medicinska sestra, brat ali babica resnično ni samo poklic, je poslanstvo, ki ga ne zmore vsak. Odnos, ki ga vzpostavite s pacienti in njihovimi bližnjimi, vam daje prav poseben vpogled v naš zdravstveni sistem. Vpogled, ki ga sam izredno cenim in menim, da je neprecenljiv za cilj, ki nam je vsem skupen: kakovostna zdravstvena obravnava pacienta.”

Kot najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu po mnenju ministra podpirajo tri vogale v zdravstvu. “Biti bolničar negovalec, zdravstveni tehnik, diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, diplomirana babica/babičar pa tudi magister in doktor zdravstvene nege so poklici, za katere je potrebna prav posebna predanost in srčnost.” V svojem nagovoru se je minister zavzel za krepitev področja, tako z večanjem števila vpisnih mest, kot z drugimi, aktivnimi ukrepi, ki bodo zagotovili, da bodo usposobljeni izvajalci zdravstvene in babiške nege ostali v javni zdravstveni mreži in lahko delovali v svojem poklicu celotno poklicno kariero.

“V zdravstvenem svetu sta sedaj kar dve predstavnici zdravstvene nege. Vzpostavljen je bil tudi Strateški svet za zdravstveno in babiško nego. Za novo mandatno obdobje pa je bil že tudi imenovan razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego,” je minister naštel nekaj najpomembnejših ukrepov Ministrstva za zdravje.

Za konec je minister še enkrat poudaril. da je dostopno, varno in kakovostno zdravstvo tisto, kar potrebujemo. “To je naš skupni cilj. Dosežemo ga lahko zgolj z medsebojnim sprejemanjem, partnerskim sodelovanjem in skupnimi dogovori. In s skrbno načrtovanim procesom udejanjanja dogovorov ter vrednotenja njihovih učinkov.”

Več o samem dogodku pa na spletni strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Vir: Ministrstvo za zdravje