Borze v preteklem tednu

0
31
NLB Skladi, d.o.o.

Tretji val prihaja v Evropo

ZDA se optimistično borijo proti koronavirusu – kmalu bodo razdelili preko 200 milijonov cepiv, država pa naj bi z novim fiskalnim paketom dodatno financirala investicije. Po drugi strani pa se Evropa po težavah z AstraZeneco pripravlja na tretji val pandemije in ponovno zaprtje določenih regij in držav.   

v EURDonosnost v zadnjem tednu*              (19. 3. 2021 – 26. 3. 2021)Donosnost letos*                                                (31. 12. 2020 – 26. 3. 2021)
Svet – MSCI World+1,72%+8,94%
ZDA – S&P 500+2,61%+10,12%
Evropa – DJ STOXX 600+0,95%+7,61%
Japonska -Topix-1,13%+7,93%
Trgi v razvoju – MSCI Emerging markets-1,17%+5,35%
* vključujoč dividende, preračunano v EUR.
Vir: Bloomberg.

Ameriške delnice nihajo tik pod rekordnimi vrednostmi, saj investitorji presojajo med dobrimi ekonomskimi kazalniki na eni strani in grožnjo inflacije na drugi strani. Novi ameriški predsednik Joe Biden je oznanil, da namerava v prvih 100 dneh svojega predsedovanja razdeliti 200 milijonov doz cepiva proti COVID-19, s čimer se bo drastično zmanjšal vpliv virusa na gospodarstvo. Dodatno demokrati pripravljajo nov paket fiskalnih spodbud v vrednosti treh bilijonov dolarjev, ki naj bi jih namenili infrastrukturnim investicijam. Tudi stanje na trgu dela je vir optimizma, saj se je število novih prosilcev za pomoč v primeru brezposelnosti znižalo nad pričakovanji in je na najnižji stopnji od začetka pandemije. Stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) v četrtem kvartalu je statistični urad, na račun višjih investicij podjetij, revidiral navzgor, le-ta sedaj znaša 4,3 % oziroma 0,2 % točke več kot v pretekli objavi. Na račun pričakovanj, da se bodo ZDA kmalu rešile primeža koronavirusa, so se v minulem tednu najslabše odrezale tehnološke delnice, ki so bile med pandemijo med najbolj donosnimi, po drugi strani pa so se bolje izkazale bolj ciklične družbe iz energetskega, bančnega in transportnega sektorja.

Optimizem glede hitrega okrevanja ameriškega gospodarstva pa je tudi razlog za previdnost vlagateljev. Napovedana pospešitev gospodarske rasti v povezavi s povečano državno potrošnjo namreč močno vpliva na pričakovanja bodočih inflacijskih pritiskov. V primeru uresničitve le-teh pa to pomeni, da bo ameriška centralna banka (Fed) primorana zaostriti monetarno politiko, kar bi posledično zaviralo potek prihodnjega okrevanja. Predsednik Feda, Jerome Powell, sicer skuša pomiriti vlagatelje in trdi, da trenutna rast ne bo občutno vplivala na inflacijo. Dodatno zagotavlja, da Fed ne bo zmanjševal spodbud, dokler gospodarstvo ne bo popolnoma okrevalo, pa še takrat naj bi zaostrovali monetarno politiko zelo počasi in postopno. Powell je sicer pohvalil nedavne spodbude Bidnove administracije, češ da bodo bistveno izboljšale ekonomsko sliko države, ne glede na rekorden državni dolg. Za razliko od ZDA pa je v Evropi v tem trenutku manj razlogov za optimizem. Na stari celini se pripravljamo na tretji val epidemije, nekatere države pa postopoma ponovno zapirajo gospodarstva. Poleg tega se bo kmalu začela turistična sezona, ki pa bo, kot kaže, ponovno okrnjena. Francija je že uvedla 4-tedensko zaprtje v nekaterih regijah, vključno s Parizom, potem ko je število okuženih zraslo na rekordne vrednosti od novembra lani. Italija je prav tako napovedala zaprtje čez velikonočne praznike. Evropska komisija je zagotovo razočarala pri zagotavljanju cepiv prebivalstvu, še posebej po polomiji z družbo AstraZeneca. V Bruslju so si obetali razdeliti kar 160 milijonov doz cepiva v prvih treh mesecih letošnjega leta, kar bi zagotovilo 22 % precepljenost, v drugem četrtletju pa naj bi dobavili še dodatnih 380 milijonov doz, kar bi bilo dovolj za 60 % precepljenost. V resnici pa so doslej pridobili zgolj 70 milijonov doz, za razliko od na primer 154 milijonov v ZDA. AstraZeneca načrtuje, da bo proizvedla okoli 100 milijonov doz v prvih šest mesecih, kar je 170 milijonov pod planom. So pa pozitivno presenetili podatki, ki merijo ekonomsko aktivnost v evroobmočju. Kompozitni indeks PMI družbe Markit, ki meri aktivnost v proizvodnem in storitvenem sektorju, se je marca povečal na vrednost 52,5. Nivoji indeksa nad 50 kažejo na ekspanzijo, zadnja vrednost indeksa pa je najvišja od leta 2018, kar je predvsem posledica visoke rasti proizvodne aktivnosti, najvišje v zadnjih 23 letih. Kratkoročno je sicer rast proizvodnje nekoliko ogrožena zaradi trenutnega pomanjkanja mikročipov ter kemičnih sestavin na svetovnem trgu, olje na ogenj pa je prilila še nasedla ladja v sueškem prekopu, zaradi katere se bodo zamude pri dobavi, predvsem v Evropo, še nekoliko povečale.

Rok Brezigar, upravitelj premoženja, NLB Skladi, d.o.o.

Opozorilo: Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v dokumentu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Dokument prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 11. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI-1), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta. Dokument prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Informacije so bile pridobljene na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere avtor meni, da so verodostojne, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7. členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB Skladi ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Omenjeni podatki v tem dokumentu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem dokumentu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Oseba, ki v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje prispevka, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno.

Avtor prispevka: Rok Brezigar, upravitelj premoženja, NLB Skladi, d.o.o.

Oglaševalska vsebina