Vprašanje bralke: Dokup zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev za upokojitev

0
1299
Kakšni so pogoji za starostno upokojitev?(foto: freepik.com)

Prejeli smo vprašanje bralke, ki jo zanima, ali lahko njen mož dokupi manjkajoča leta in ali lahko uveljavlja določene olajšave za izpolnitev starostne pokojnine.

Na naši naslovnici portala ZAupokojence.si je Pogovorno okno, preko katerega nam lahko kadarkoli zastavite vprašanje in poskušali bomo poiskati odgovor.

Vprašanje: Pozdravljeni, možu manjka nekaj let za starostno upokojitev, pa me 
zanima ali lahko dokupi leta, ali se šteje vojaški rok in kako je z 
uveljavljanjem otrok. Jaz sem že v pokoju, uveljavila sem tudi dva 
otroka. Ali jih lahko uveljavlja tudi mož, saj je tudi on skrbel 
zanju? Hvala.

Foto: Pixabay.com

Za pojasnilo smo prosili Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Odgovorili so sledeče:

“Bralka ne navaja podatkov o moževi starosti in dolžini pokojninske dobe, ki jo je dopolnil, zato je odgovor podan v okviru razpoložljivih podatkov.

Po 163. členu veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) zavarovanec lahko dokupi do pet let zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev za upokojitev. Osnova za plačilo prispevka za dokup je enaka znesku osnove (bruto plače) zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup, povečane za odstotek uskladitve pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za dokup. Ta osnova ne more biti nižja od povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup (ki trenutno znaša 1.821,44 EUR). Glede na to, da se prispevki za dokup obračunajo v višini 24,35 % od osnove, prispevek za en mesec dokupljene pokojninske dobe trenutno znaša najmanj 443,52 EUR, pod pogojem, da zavarovančeva dejanska osnova ni višja od navedene povprečne plače na zaposlenega v RS. Poudarjamo tudi, da bi moral imeti bralkin mož ob morebitni vložitvi zahteve za dokup status zavarovanca obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V skladu s 27. členom ZPIZ-2 zavarovanec lahko uveljavi pravico do starostne pokojnine, če je dopolnil 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa, ali pa 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe. V primeru, da je bralkin mož že dopolnil 60 let starosti in je dopolnil vsaj 35 let pokojninske dobe, bi lahko dokupil največ pet let pokojninske dobe, vendar pa potem ne bi mogel uveljaviti pravice do starostne pokojnine, saj ne bi dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Lahko pa bi uveljavil pravico do predčasne pokojnine, za katero sta predpisana pogoja starost 60 let in dopolnjenih 40 let pokojninske dobe. Predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, potem pa se zmanjša za 0,3 % za vsak mesec, ki zavarovancu manjka do 65 let starosti. To zmanjšanje pokojnine je trajno.

V primeru, da je bralkin mož že dopolnil 65 let starosti, lahko uveljavi pravico do starostne pokojnine z dopolnjenimi 15 leti zavarovalne dobe (v zavarovalno dobo se štejejo tudi dokupljena leta).

Znižanje starostne meje zaradi služenja obveznega vojaškega roka (za največ dve tretjini njegovega dejanskega trajanja) lahko uveljavi zavarovanec, ki je 40 let pokojninske dobe brez dokupa dopolnil pred dopolnitvijo 60 let starosti. Prav tako lahko to znižanje uveljavi zavarovanec, ki je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnitvijo 65 let starosti in se mu na tej podlagi ustrezno zniža starost 65 let.

Do znižanja starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine zaradi skrbi za otroke je praviloma upravičena ženska, razen če je pravico do nadomestila iz naslova starševstva užival moški. Tudi v primeru izpolnjenih navedenih pogojev pa bralkin mož do znižanja starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine na podlagi skrbi za otroke ne bi bil upravičen, saj je za ta dva otroka znižanje uveljavila že bralka.”