Borze v preteklem tednu

0
33
NLB Skladi, d.o.o.

Največji evropski otok v središču

Delniški tečaji so v preteklem tednu v povprečju rahlo porasli. Navidezno mirni tedenski premiki pa v ozadju skrivajo pestro dogajanje, za kar je poskrbelo predvsem Združeno kraljestvo. Povečanje tveganj, povezanih s koronavirusom, ter iskanje sporazuma za kontroliran izstop te države iz Evropske unije (EU) sta bili osrednji temi, ki sta polnili naslovnice medijev.

v EURDonosnost v zadnjem tednu*
(18. 12. 2020 – 25. 12. 2020)
Donosnost letos*
(31. 12. 2019 – 25. 12. 2020)
Svet – MSCI World+0,11%+6,03%
ZDA – S&P 500+0,29%+7,57%
Evropa – DJ STOXX 600+0,02%-2,25%
Japonska – Topix-0,56%+2,31%
Trgi v razvoju – MSCI Emerging markets-0,67%+6,09%
* vključujoč dividende, preračunano v EUR
Vir: Bloomberg

Pretekli teden se je začel v optimističnem vzdušju. Za pozitivno klimo je poskrbela Evropska agencija za zdravila (EMA), ki je cepivu proti koronavirusu družb Pfizer in Biontech podelila dovoljenje za uporabo. Omenjeno odločitev je naknadno potrdila še Evropska komisija, s tem pa se je tudi stara celina pridružila državam, ki so odobrile uporabo cepiva.

A pozitivna pričakovanja, ki jih je prinesla evropska odločitev glede uporabe cepiva, so se žal relativno hitro razblinila. V Združenem kraljestvu so namreč identificirali nov sev koronavirusa, ki naj bi bil po ocenah stroke do 70 % bolj nalezljiv od osnovnega. Pričakovana časovnica sproščanja ukrepov v državi se je kratkoročno podrla kot hišica iz kart, saj so vladni odločevalci za London in dele jugovzhodne Anglije sprejeli najstrožje ukrepe za omejevanje širjenja virusa. Še več, zaradi strahu pred ponovnim pospeškom rasti števila okužb, ki bi jih nov sev lahko prinesel, je vse več držav prekinilo povezave z otoško državo, kar je težavam, ki jih povzroča že sam virus, dodalo še številne motnje v transportu ter oskrbi. Nad Združenim kraljestvom so se začasno zgrnili črni oblaki, če k vsemu omenjenemu dodamo še dejstvo, da konec leta poteče obdobje za sklenitev sporazuma o pogojih sodelovanja, pri čemer so se pogajanja za sklenitev omenjenega sporazuma večkrat znašla v slepi ulici. A čarobnost predbožičnega obdobja je očitno poskrbela za dodatne napore pogajalcev, saj sta obe strani ob koncu preteklega tedna le prišli do dogovora. Saga o izstopu Združenega kraljestva iz EU se bo tako končala na urejen način, kar so trgi pozdravili. Vrednost britanskega funta je tako v preteklem tednu v primerjavi z evrom porasla za dober odstotek.

Za pestro dogajanje na drugi strani Atlantika je v začetku tedna poskrbel ameriški predsednik v odhajanju. Ameriški kongres je namreč v ponedeljek po dolgih pogajanjih potrdil paket zakonov, ki vključuje sveženj pomoči Američanom v skupni vrednosti 900 milijard USD ter 1.400 milijard USD vreden paket financiranja zveznih agencij do septembra 2021. S sprejemom omenjenega paketa bi se ZDA izognile predvsem morebitni zaustavitvi delovanja zveznih agencij po 28. 12. 2020, ko se izteče obstoječe začasno financiranje. Na presenečenje vseh je Donald Trump v ponedeljek zavrnil podpis zakona, saj je bil razočaran nad strukturo in tudi višino pomoči tistim, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Namesto 600 USD pomoči posameznikom je predlagal dvig omenjenega zneska na 2.000 EUR, dodatno pa je nasprotoval, da paket pomoči vključuje tudi pomoč drugim državam namesto ameriškim državljanom.

Ne glede na omenjena politična nesoglasja se je stanje na ameriškem trgu izboljšalo bolj, kot so pričakovali analitiki. V tednu, ki se je končal 19. 12. 2020, je bilo namreč 803 tisoč prvih prosilcev za nadomestilo za primer brezposelnosti (pričakovano 885 tisoč). Dodatno je po končni oceni ameriški BDP v 3. četrtletju glede na predhodno četrtletje porasel (anualizirano) za 33,4 %, kar je 0,3 % točke več kot v drugi oceni, razliko pa gre pripisati predvsem višjim izdatkom za osebno potrošnjo. Začetek cepljenja v številnih državah bi lahko z vidika naložb predstavljal enega izmed elementov, ki bo vplival na znižanje premije za tveganje finančnih instrumentov. Nižja zahtevana donosnost pa, ceteris paribus, praviloma pozitivno vpliva na tečaje. Vlagatelji si tako lahko za novo leto le želimo, da le-to ne bo postreglo s kakšnim večjim negativnim presenečenjem.

Rok Keber, CFA, direktor sektorja za nadzor nad tveganji, NLB Skladi, d.o.o.

Opozorilo: Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v dokumentu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Dokument prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 11. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI-1), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta. Dokument prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Informacije so bile pridobljene na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere avtor meni, da so verodostojne, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7. členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB Skladi ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Omenjeni podatki v tem dokumentu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem dokumentu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Oseba, ki v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje prispevka, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno.

Avtor: Rok Keber, CFA, direktor sektorja za nadzor nad tveganji, NLB Skladi, d.o.o.

Oglaševalska vsebina