Kako izbrati optimalno naloženo kombinacijo?

0
48
Foto: NLB Skladi, d.o.o.

Na prelomu leta se pogosto odločamo, katerim razvadam se bomo odpovedali in katerih pozitivnih navad se želimo oprijeti. Leto 2020 nas je opomnilo, da je modro in koristno imeti »na zalogi« nekaj evrov, saj nam prihranki predstavljajo nekakšno varnostno mrežo in nam pomagajo v situacijah, ki jih ne moremo predvideti. Naslednji prispevek bo zato namenjen varčevanju oziroma postopku izbire najustreznejše naložbene kombinacije ter informacijam o možnostih varčevanja v vzajemnih skladih v ponudbi družbe NLB Skladi.

Glavna odločitev vsakega vlagatelja je, kako finančno premoženje dolgoročno razporediti v posamezno glavno naložbeno skupino: delnice, obveznice, delniške in obvezniške sklade ter denarne rezerve (bančne depozite in druge nizko tvegane finančne naložbe). Od te odločitve bosta namreč najbolj odvisna prihodnja donosnost in tveganje prihrankov. Pri finančnih odločitvah vedno upoštevajte svoje celotno premoženje. Koliko tveganja si lahko privoščite, je odvisno tudi od tega, kakšna je vaša trenutna razporeditev premoženja (depoziti, nepremičnine, naložbe v druge finančne produkte, ipd.).

Pred izbiro optimalne kombinacije izdelajte svoj finančni profil, s pomočjo katerega boste ugotovili, ali sodite med bolj konservativne ali bolj dinamične vlagatelje. Pri tem vam lahko pomaga izkušeni finančni svetovalec.

Na finančni profil vplivajo zlasti:

  • finančni cilji, vključno z njihovo ročnostjo (daljša, ko je načrtovana doba varčevanja, večji delež premoženja lahko posameznik razporedi v delnice ali delniške vzajemne sklade);
  • finančne razmere posameznega gospodinjstva (bolj, kot so ugodne, večji delež prihrankov lahko posameznik razporedi v delnice ali delniške vzajemne sklade, saj si lahko privošči več tveganja);
  • odnos do tveganja (osebe, ki se tveganja močno bojijo, naj bi v delnice ali delniške vzajemne sklade razporedile nekoliko manjši delež prihrankov od oseb, ki imajo do tveganja racionalen odnos. V nekoliko večji meri naj bi varčevale v obveznicah oz. obvezniških vzajemnih skladih);
  • izkušnje pri naložbah (osebe, ki so izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih in vrednostnih papirjih že pridobile, lahko v vzajemne sklade razporedijo nekoliko večji del prihrankov od oseb, ki takšnih izkušenj še nimajo).
Foto: NLB Skladi, d.o.o.

Pravilno se odloči tisti vlagatelj, ki pri naložbi prihrankov tvega ravno toliko, kot si lahko privošči. Vlagateljem, ki tvegajo preveč, se lahko zgodi, da nujnih finančnih ciljev ne bodo dosegli v potrebnem roku, v najslabšem primeru pa lahko zaidejo v resne finančne težave. Po drugi strani tisti, ki tvegajo premalo, navadno ustvarijo precej nižjo donosnost prihrankov, kot bi jo, glede na objektivne okoliščine, lahko. Pravzaprav tudi te osebe na nek način tvegajo: tvegajo, da bodo čez nekaj let ugotovile, da so privarčevale precej manj, kot bi lahko ob prevzemanju zanje povsem sprejemljivega tržnega tveganja.

Tudi pri naložbi v krovni sklad (vzajemni sklad), ki je sestavljen iz več podskladov, je cilj izbrati takšen podsklad ali kombinacijo podskladov, ki v največji meri ustreza finančnemu profilu vlagatelja. Ustreznost naložbe v posamezni podsklad je v največji meri odvisna od njegove naložbene politike. Ta naložbena politika je zapisana v izvlečku prospekta podsklada in v Prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, ki ju lahko brezplačno dobite na vseh pooblaščenih vpisnih mestih in na sedežu družbe.

Priporočamo vam, da se o možnosti varčevanja v podskladih krovnega sklada NLB Skladi ter o priporočljivih kombinacijah pozanimate v najbližji NLB poslovalnici, na NLB Privatnem bančništvu oziroma pokličite brezplačno modro številko 080 22 86 in se dogovorite za termin sestanka z naložbenim svetovalcem. 

Opozorilo: Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska d.d., Ljubljana. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Kategorije sintetičnega kazalnika tveganj in donosa podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo: NLB Skladi – Azija delniški 6, NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški 6, NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 6, NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški 6, , NLB Skladi- Finance delniški 6, NLB Skladi – Globalni delniški 6, NLB Skladi – Globalni uravnoteženi 4, NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 6,  NLB Skladi – Naravni viri delniški 6, NLB Skladi – Nepremičnine delniški 6, NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi 4, NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti 4, NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR 3, NLB Skladi – Razvita Evropa delniški 6, NLB Skladi – Slovenija mešani 4, NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški 6, NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški 6, NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva delniški 6, NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški 4 in NLB Skladi – ZDA delniški 6.

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja v prihodnosti. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Najvišji vstopni stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški pa 1,00 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Avtor: NLB Skladi, d.o.o.

Oglaševalska vsebina