Borze v preteklem tednu

0
63
Matic Volf, upravitelj premoženja, NLB Skladi, d.o.o.

Nenasitni apetit vlagateljev

Teden je minil relativno mirno, brez večjih pretresov. Na borzo sta se uvrstila težko pričakovana Airbnb in DoorDash, čigar delnici sta dosegle izjemne rasti v prvih trgovalnih dneh.

  v EURDonosnost v zadnjem tednu*
(4. 12. 2020 – 11. 12. 2020)
Donosnost letos*
(31. 12. 2019 – 11. 12. 2020)
Svet – MSCI World-0,43%+5,14%
ZDA – S&P 500-0,73%+6,94%
Evropa – DJ STOXX 600-0,96%-3,74%
Japonska – Topix+0,76%+2,67%
Trgi v razvoju – MSCI Emerging markets+0,76%+6,90%
* vključujoč dividende, preračunano v EUR.
Vir: Bloomberg.


Pomembnejše novice so v preteklem tednu prišle iz stare celine, kjer je v ospredju odmeval dosežen dogovor o skoraj 1824 milijard svežnju, ki zajema redni 1074 milijard evrov težak redni proračun za leto 2021 in kar 750 milijard evrov milijard evrov vredni načrt, namenjenemu okrevanju po pustošenju pandemije koronavirusa. Potrditev svežnja sta do zadnjega trenutka blokirali Madžarska in Poljska vendar so na koncu le uspeli doseči kompromis. Okoli 5,7 milijarde evrov sredstev iz izrednega načrta za okrevanje po pandemiji koronavirusa si obeta tudi Slovenija.

Letos zadnjič je zasedal svet Evropske centralne banke, ki je skladno s pričakovanji ključno obrestno mero ECB ohranil pri 0,0 %, depozitno obrestno mero pa pri – 0,5 %. Med drugim so za 500 milijard evrov (sedaj skupnih 1850 milijard evrov) povečali izredni program odkupovanja obveznic, shemo odkupov so podaljšali do marca leta 2022, glavnice že zapadlih vrednostnih papirjev kupljenih v okviru programa pa se bo ponovno investiralo vsaj do konca leta 2023. ECB si tako prizadeva, da bi na evrskem območju pogoji financiranja ostali ugodni – da bi na eni strani podprli okrevanje, na drugi pa zmanjšali negativne učinke pandemije na gibanje evrske inflacije. Do vnovične rasti evropskih bančnih delnic ni prišlo predvsem zaradi ugibanj, da bi utegnila Evropska centralna banka še za šest mesecev podaljšati prepoved izplačila dividend. Slednje bi pa najverjetneje pustila izplačati le tistim bankam, ki bi ustrezno pokazala, da lahko s svojim kapitalom prenesejo morebitne izgube zaradi posledic pandemije koronavirusa.

Nenasitnemu apetitu vlagateljev po novih naložbah smo lahko bili priča v preteklem tednu, ko sta se na borzni parket uvrstila Airbnb in Doordash. Airbnb storitve deljenja nepremičnin ponuja v več kot 100 tisoč mestih širom sveta, njihovo storitev je koristilo že več kot 800 milijonov gostov. Izklicna cena je bila postavljena pri 68 ameriških dolarjih, v prvem trgovalnem dnevu pa je cena poletela preko 150 dolarjev na delnico. Ob zaključku trgovanja se je tečaj delnice ustavil pri ceni 144,71 s čimer je družba dosegla kar 86 milijard dolarjev visoko tržno kapitalizacijo in se s tem skoraj izenačila s konkurentom Booking.com. Slednji, za razliko od družbe Airbnb, posluje z dobičkom. Odličen čas za uvrstitev na borzo je izkoristil tudi največji ameriški dostavljalec hrane DoorDash. Družba je imela konec septembra preko 390 tisoč restavracij, iz katerih dostavlja ter 18 milijonov aktivnih uporabnikov, od ustanovitve pa so dostavili več kot 900 milijonov naročil. Izklicna cena je bila postavljena pri 102 ameriških dolarjih, ob koncu prvega trgovalnega dne je tečaj le-te meril kar 189,51 dolarjev. Za mnoga novodobna startup podjetja, ki so v zadnjih letih vstopila na borzo, je značilno, da imajo veliko in hitro rast prihodkov, a hkrati tudi velike izgube. Kljub temu njihove prve javne ponudbe običajno pritegnejo veliko zanimanja. Omenjeno obnašanje morda nakazuje špekulativno naravo današnjih finančnih trgov, saj so vlagatelji znižali zahteve po stabilnejšem poslovanju in so v podjetja pripravljeni vložiti še preden postanejo dobičkonosna.

Za zaključek tedna je poskrbel ameriški vladni urad za zdravila in prehrano (FDA), ki je v petek zvečer izdal dovoljenje za izredno uporabo cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. S cepljenji bodo tako pričeli že v prihodnjih dneh, v prvem mesecu nameravajo cepiti 2,9 milijona oseb.

Opozorilo: Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v dokumentu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Dokument prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 11. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI-1), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta. Dokument prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Informacije so bile pridobljene na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere avtor meni, da so verodostojne, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7. členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB Skladi ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Omenjeni podatki v tem dokumentu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem dokumentu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Oseba, ki v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje prispevka, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno.

Avtor prispevka: Matic Volf, upravitelj premoženja, NLB Skladi, d.o.o.

Oglaševalska vsebina