Borze v preteklem tednu

0
114
NLB Skladi, d.o.o.

Upočasnitev zaposlovanja v ZDA ni zamajala trgov

Večina kapitalskih trgov je tudi v prejšnjem tednu nadaljevala niz rasti, k čemur je v večji meri pripomogel optimizem vlagateljev, da bo razvoj cepiva proti Covid-19 podprl globalno okrevanje gospodarstev v prihodnjem letu. Sentimenta ni prekinila niti opazna upočasnitev zaposlovanja v ZDA, saj ta dviguje obete za dodatne fiskalne spodbude v prihodnje.

  v EURDonosnost v zadnjem tednu*
(27. 11. 2020 – 4. 12. 2020)
Donosnost letos*
(31. 12. 2019 – 4. 12. 2020)
Svet – MSCI World-0,06%+5,09%
ZDA – S&P 500+0,16%+7,72%
Evropa – DJ STOXX 600+0,23%-2,80%
Japonska -Topix-2,19%+1,90%
Trgi v razvoju – MSCI Emerging markets+0,10%+6,09%
* vključujoč bruto dividende, preračunano v EUR
Vir: Bloomberg

Hitrost okrevanja ameriškega trga dela se je novembra upočasnila, saj je zasebni sektor v mesecu, zasenčenem z naraščajočimi primeri okužb s Covid-19 in ponovno uvedbo ukrepov zapiranja dejavnosti, ustvaril skoraj polovico manj delovnih mest, kot je bilo pričakovano. Ameriško gospodarstvo je novembra tako ustvarilo zgolj 245.000 delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa je upadla na 6,7 %. Razočaral je tudi podatek o rasti plač v zasebnem sektorju, ki so se do sredine novembra povečale za manj kot pričakovano. Neugodni podatki s trga dela pa nasprotno niso zamajali sentimenta vlagateljev – upočasnitev rasti zaposlovanja namreč zvišuje obete za čimprejšen sprejem novih spodbudnih ukrepov. Pogajanja v Kongresu glede sprejema novega paketa pomoči so prejšnji teden sicer nakazala napredek, vendar takojšen dogovor še zdaleč ni zagotovljen. Demokrati in republikanci namreč še vedno ostajajo razdeljeni glede obsega pomoči, zaradi česar bo dogovor po vsej verjetnosti sprejet šele v začetku prihodnjega leta.

Na ameriških tleh se zaključuje sezona objav poslovnih rezultatov družb za tretje četrtletje, ki se je izkazala za bistveno boljšo od pričakovanj. Po trenutno objavljenih rezultatih 465 družb, vključenih v indeks S&P 500, so dobički na letni ravni v povprečju sicer upadli za 6,42 %, je pa kar 84 % družb z objavo poslovnih rezultatov poskrbelo za pozitivno presenečje v primerjavi s pričakovanji analitikov. Nadpovprečno so se odrezale predvsem družbe iz tehnologije in zdravstvenega sektorja ter družbe, vezane na razpoloženje potrošnika, medtem ko so v skladu s pričakovanji največji upad prihodkov v času pandemije zabeležile družbe iz dejavnosti transporta, energije in trajnih potrošnih dobrin.

Ugodno je na borze vplivala tudi novica, da sta Pfizer in njegov evropski partner BioNTech že zaprosila za dovoljenje za uporabo cepiva proti Covid -19 na evropskih tleh. Združeno kraljevstvo bo, kot prva država v Evropi, že naslednji teden pričelo z distribucijo novega cepiva. Prvotno navdušenje je proti koncu tedna sicer zamajala novica o težavah podjetja pri zagotavljanju dobave, ki pa kljub temu ostaja na poti, da do konca leta dostavi 50 milijonov odmerkov.

Ob odsotnosti drugih podatkov je vlagatelje razveselila objava podatkov o industrijski proizvodnji v Nemčiji. Skupni obseg novih naročil v nemški industriji se je namreč meseca oktobra okrepil za več kot pričakovano (2,9 %; 1,5 % pričakovano), obseg posla pa je hkrati presegel tudi predkoronske ravni. Novica je razveselila vlagatelje, saj vzbuja upanje, da predelovalni sektor v največjem evropskem gospodarstvu kljub drugemu valu pandemije ni prizadet in da je gospodarska šibkost v večji meri posledica stanja v storitvenem sektorju.

Tudi na azijski celini so bili v ospredju gospodarski podatki držav. Kitajska je novembra zabeležila najhitrejšo rast proizvodne aktivnosti v zadnjem desetletju ter se hkrati že vrnila na predkoronske ravni. Po zaprtju gospodarstva so k okrevanju pripomogle predvsem državne spodbude za naložbe v infrastrukturo ter domače povpraševanje, medtem ko je na izvozni strani največji doprinos ustvarila prodaja medicinske opreme. Že peto zaporedno mesečno izboljšanje proizvodne aktivnosti so na račun povečane proizvodnje industrijskih strojev, avtomobilov ter elektronike oktobra zabeležili tudi na Japonskem.

mag Bijanka Pavšič, upraviteljica premoženja, NLB Skladi, d.o.o.

Opozorilo: Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v dokumentu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Dokument prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 11. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018, v nadaljevanju: ZTFI-1), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta. Dokument prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Informacije so bile pridobljene na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere avtor meni, da so verodostojne, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7. členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB Skladi ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Omenjeni podatki v tem dokumentu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem dokumentu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Oseba, ki v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje prispevka, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno.

Avtor članka: mag. Bijanka Pavšič, upraviteljica premoženja, NLB Skladi, d.o.o.

Oglaševalska vsebina