Uveljavljanje pravic: Dodatek za pomoč in postrežbo

0
477
Če ste upravičenec do dodatka za pomoč in postrežbo po določbah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ste upravičeni do takšne pravice tudi po drugih predpisih, lahko uživate le eno od obeh pravic, ki pa si jo izberete sami. (foto: freepik.com)

V prispevku preberite, kdo je upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo in kakšna je višina le tega.

Do dodatka za pomoč in postrežnino ste upravičeni, če ste upokojenec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in potrebujete pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, slepi ali slabovidni in ste zaposleni oziroma opravljate dejavnost, slepi in ste zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavoda/upokojencu, nepokretni in ste zaposleni ali opravljate dejavnost, primerno svojim delovnim zmožnostim.

Kdaj niste upravičeni do dodatka za pomoč in postrežnino?
Pravice do dodatka ne morete pridobiti, če ste bili kot zavarovanec pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic, upokojeni po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, upokojeni na podlagi tujih predpisov, čeprav je vaše stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, razen če ste upokojeni v kateri od držav bivše SFRJ.

Če ste upravičenec do dodatka za pomoč in postrežbo po določbah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ste upravičeni do takšne pravice tudi po drugih predpisih, lahko uživate le eno od obeh pravic, ki pa si jo izberete sami.

Poto: freepik.comretty nurse and senior patient in a wheelchair looking at camera outside

Kdaj ste upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo in do kolikšnega dodatka?
Do dodatka za pomoč in postrežbo ste upravičeni če nujno potrebujete pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, če nujno potrebujete pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, ob slepoti in slabovidnosti, ob zmanjšani zmožnosti premikanja za najmanj 70 odstotkov.

Višina dodatka za pomoč in postrežbo
Na podlagi določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 so se zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019 uskladili.

Če se vam pokojnina izplačuje v sorazmernem delu po določbah mednarodnih pogodb o socialni varnosti se vam, če pridobite pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, tudi ta izplačuje v enakem sorazmernem delu, kot je bil določen za odmero vaše pokojnine.

Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 so se z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2011 z veljavnostjo od 1. 7. 2011 dalje, in sicer za 0,475 %, uskladile naslednje dajatve, za izplačilo katerih je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:
• dodatek za pomoč in postrežbo,
• invalidnine za telesno okvaro.

Foto: freepik.com

Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev znaša od 1. 7. 2011 dalje 418,88 EUR, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 292,11 EUR in za opravljanje večine življenjskih potreb 146,06 EUR.

Nominalne višine zneskov invalidnine za telesno okvaro od 1. 7. 2011

 Stopnja Telesna okvaraČe je telesna okvara posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezniBolezni ali poškodbe izven dela
1.10099,48 EUR69,64 EUR
2.9091,2 EUR63,83 EUR
3.8082,9 EUR58,02 EUR
4.7074,61 EUR52,23 EUR
5.6066,32 EUR46,43 EUR
6.5058,02 EUR40,62 EUR
7.4049,75 EUR34,81 EUR
8.3041,46 EUR29,02 EUR

Še več informacij boste našli tukaj.

Če imate vprašanje o uveljavljanju pravice Dodatek za pomoč in postrežbo, nam ga lahko kadarkoli zapišete v Pogovorno okno, ki ga najdete na naslovnici portala ZAupokojence.si. Za vas bomo poiskali odgovor v najkrajšem možnem času.